#zosstanwdomu – Paweł Oleksy

#zosstanwdomu – Paweł Oleksy

Zawodnik Słoni o czasie spędzonym w domu