You are currently viewing Tradycyjne błogosławieństwo opłatków w Bazylice Mariackiej (24.12.2021)

Tradycyjne błogosławieństwo opłatków w Bazylice Mariackiej (24.12.2021)