Szymon Sobczak: Wiemy co musimy poprawić po pierwszym spotkaniu (6.06.2020 r.)

Szymon Sobczak: Wiemy co musimy poprawić po pierwszym spotkaniu (6.06.2020 r.)

______________
Strona www: www.stomilolsztyn.com
Facebook: https://www.facebook.com/stomilolsztynsa/
Twitter: https://twitter.com/StomilOlsztynSA
Instagram: https://www.instagram.com/stomil_olsztyn_sa/