Spotkanie online Korony Biznes Klub (04.05.2020)

Spotkanie online Korony Biznes Klub (04.05.2020)

4 maja pod hasłem „Drogowskaz dla przedsiębiorcy w czasie chaosu – rozwiązania prawne, podatkowe i finansowe w pigułce. Sesja pytań i odpowiedzi” odbyło się spotkanie online Korona Biznes Klub zorganizowane we współpracy z partnerami biznesowymi Korony – firmą Finatio oraz kancelarią prawną Expressis Verbis. Zaproszeni eksperci – doradca podatkowy Michał Cielibała, prawnik Jakub Głowacz, doradca finansowy Krzysztof Szymański oraz doradca restrukturyzacyjny Paweł Kusak zaprezentowali ponad 80 uczestnikom webinaru obowiązujące w tych obszarach uregulowania i udzielili odpowiedzi na zapytania.