You are currently viewing Poznajmy się bliżej – Nauka jazdy na łyżwach z zawodnikiem JKH GKS Jastrzębie Marcinem Horzelskim!

Poznajmy się bliżej – Nauka jazdy na łyżwach z zawodnikiem JKH GKS Jastrzębie Marcinem Horzelskim!

Reklama

Klub prowadzi ciągły nabór chłopców w wieku 4 – 8 lat. Zapraszamy!