Podwyższenie kapitału zakładowego w ŁKS Łódź S.A.

Podwyższenie kapitału zakładowego w ŁKS Łódź S.A.

stadion lks lodz 1 - Podwyższenie kapitału zakładowego w ŁKS Łódź S.A.

W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ŁKS Łódź S.A. została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki.

Zarząd spółki dopełnił wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz złożył niezbędną dokumentację do Krajowego Rejestru Sądowego, wypełniając wolę akcjonariuszy.

Dnia 9 lutego 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ŁKS Łódź S.A., na którym została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze 114 000 zł do 1 597 900 zł. Podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez emisję 14 839 nowych akcji imiennych serii B po 100 zł każda. Nowe akcje zostały przeznaczone do objęcia spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Termin następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaplanowano wstępnie na drugą połowę czerwca 2021 roku, a jednym z punktów porządku obrad mają być wtedy zmiany w Radzie Nadzorczej spółki.

– Podwyższenie kapitału było już wcześniej zapowiadane ponieważ w momencie powołania spółki akcyjnej w kwietniu 2019 roku nasz kapitał był dość niski. Natomiast zmiany  w Radzie Nadzorczej mają być dokonane poprzez poszerzenie składu Rady o  nowych członków – wyjaśnia prezes zarządu ŁKS-u, Tomasz Salski. – Nie możemy jeszcze zdradzić wszystkich personaliów ponieważ jedna z tych osób nadal czeka na zgodę korporacyjną, a chcielibyśmy zaprezentować wszystkich nowych członków jednocześnie. Dużo obiecuję  sobie po tych zmianach. Nowi członkowie będą przede wszystkim bardzo dużym wsparciem dla procesu dalszego rozwoju spółki – dodał Tomasz Salski.

The post Podwyższenie kapitału zakładowego w ŁKS Łódź S.A. appeared first on ŁKS Łódź – oficjalna strona dwukrotnego Mistrza Polski.

Dodaj komentarz