Piotr Klepczarek – od piłkarza do asystenta trenera (12.02.2020 r.)

Piotr Klepczarek – od piłkarza do asystenta trenera (12.02.2020 r.)

______________
Strona www: www.stomilolsztyn.com
Facebook: https://www.facebook.com/stomilolsztynsa/
Twitter: https://twitter.com/StomilOlsztynSA
Instagram: https://www.instagram.com/stomil_olsztyn_sa/