You are currently viewing Michał Karlikowski: Remis zadowala obie strony (6.08.2022 r.)

Michał Karlikowski: Remis zadowala obie strony (6.08.2022 r.)

Reklama

Zdjęcia i montaż: Paweł Piekutowski
______________
Strona www: www.stomilolsztyn.com
Facebook: https://www.facebook.com/stomilolsztynsa/
Twitter: https://twitter.com/StomilOlsztynSA
Instagram: https://www.instagram.com/stomil_olsztyn_sa/