You are currently viewing ŁUKASZ OLEKSY | TESTY SPRAWNOŚCIOWE I WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ŁUKASZ OLEKSY | TESTY SPRAWNOŚCIOWE I WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Dzisiaj pod opieką Łukasza Oleksego nasi piłkarze odbyli kolejne testy. Tym razem na boisku przy Wyspiańskiego 22 dzięki specjalistycznemu sprzęcie badaliśmy między innymi ryzyko urazu na podstawie ruchu w trzech wymiarach. Dla sztabu szkoleniowego te badania to doskonała analiza i gotowe wytyczne dla piłkarzy.