You are currently viewing Konie motoryczne, 170kg w przysiadzie i fan F1. Kulisy przygotowań hokeistów

Konie motoryczne, 170kg w przysiadzie i fan F1. Kulisy przygotowań hokeistów

#GKSTychy #przygotowania #PHL