You are currently viewing Jakub Wójcik: Dziękujemy kibicom za doping! (1.08.2022 r.)

Jakub Wójcik: Dziękujemy kibicom za doping! (1.08.2022 r.)

Reklama

Rozmawiał: Michał Kruszyński
Zdjęcia i montaż: Paweł Piekutowski
______________
Strona www: www.stomilolsztyn.com
Facebook: https://www.facebook.com/stomilolsztynsa/
Twitter: https://twitter.com/StomilOlsztynSA
Instagram: https://www.instagram.com/stomil_olsztyn_sa/