You are currently viewing Jakub Gruth: Trzeba zaskoczyć zespół

Jakub Gruth: Trzeba zaskoczyć zespół

#GKSTychy #JakubGruth #przygotowania