You are currently viewing Górnicy na kopalni Sośnica

Górnicy na kopalni Sośnica

Barbórka tuż, tuż. To dla Nas wszystkich specjalny okres. Piłkarze Górnika uczcili go składając kwiaty pod ołtarzem Św. Barbary w kopalni Sośnica i dziękując za wsparcie załodze.