You are currently viewing GKS Tychy przelewa krew w słusznej sprawie

GKS Tychy przelewa krew w słusznej sprawie

Od kilku lat przelewają #krew w słusznej sprawie i w tym roku ponownie chcą zaszczepić w społeczeństwie szczytną akcję. Do jej oddawania zachęca sam #CristianoRonaldo, teraz do promowania krwiodawstwa włączył się również #GKSTychy. Dziś na Stadionie Miejskim doszło do podpisania umowy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Termin nie jest przypadkowy, bowiem obchodzimy obecnie tydzień honorowego krwiodawcy.

Dodaj komentarz