You are currently viewing Firma Węglokoks S.A. na dłużej z Górnikiem

Firma Węglokoks S.A. na dłużej z Górnikiem

Nazwa i tradycja zobowiązują. Górnik Zabrze i obecna w Klubie od dwóch lat firma Węglokoks S.A. związały się nową umową sponsorską.