You are currently viewing Akademia Chojniczanki: Badania wad postawy

Akademia Chojniczanki: Badania wad postawy

Reklama

Akademia Chojniczanki dba o zdrowie swoich podopiecznych. W styczniu we współpracy z firmą RehaControl z Gdańska, przeprowadziliśmy badania wad postawy wśród naszych młodych zawodników.